Imieniny:
wtorek, 25 września 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na LIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                                         

                                                                   Zduńska Wola, dnia 31.08.2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

 

            Zapraszam na obrady LIII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu  4 września 2018 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie LIII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
  4. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji.
  5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Zduńska Wola do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie umowy darowizny drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Karsznice, gmina Zduńska Wola oznaczonej nr ewid. gruntu 245/2 o pow. 0,0654 ha na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego
  10. Zakończenie LIII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Janusz Sakiewa

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na stronie www.gminazdunskawola.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

 

baner_samorzad_wybory_2018

Wybory samorządowe 2018

baner

baner

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

Adopcja psów

podkowa

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook