Imieniny:
niedziela, 24 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Umowa na kanalizację już podpisana

W czwartek, 7 czerwca, podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami na działkach w miejscowościach Ogrodzisko i Czechy.

Sieć kanalizacyjna składać się będzie z głównego kanału sanitarnego  oraz odejść bocznych do każdej istniejącej działki  budowlanej oraz dwóch przepompowni ścieków jak również kolektora tłocznego.

  • Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 2400 m,
  • Odejścia boczne 107 szt.

Wykonawcą robót będzie Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych KAN-MIX Andrzej Jedyk z Sieradza oraz KANWOD Wiesław Tarczyński  z Węglewa.

Planowany termin zakończenia robót do 30.09.2019 r.

Wartość inwestycji   4 994 704,67 zł.