Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Realizacja Programów Rządowych

 

„Aktywna tablica” to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ( TIK ) na lata 2017-2019. Głównym założeniem Programu jest wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy oraz zwiększenie wiedzy i przygotowanie dzieci i młodzieży do korzystania z TIK. Niezbędne wobec tego, jest wyposażenie lub doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie takiej infrastruktury, która będzie sprzyjać rozwojowi kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym. Pozwoli także na wzrost możliwości i umiejętności społeczno-zawodowych w przyszłości.

W 2017 r. dofinasowanie na zakup pomocy dydaktycznych otrzymały: Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym, Szkoła Podstawowa w Izabelowie, Szkoła Podstawowa w Krobanowie oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Każda ze szkół otrzymała dwa zestawy. W skład jednego zestawu wchodzi tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośnik. Wsparcie finansowe na 2018 r. zostało przyznane dla Szkoły Podstawowej w Janiszewicach  oraz Szkoły Podstawowej w Wojsławicach.

Kolejnym Programem, w którym biorą udział szkoły z terenu Gminy Zduńska Wola to „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wsparcie finansowe w latach 2016-2020 dotyczy zakupu książek, które nie są podręcznikami. Pozwala to na rozszerzenie księgozbioru szkolnego o pozycje, które są także nowościami wydawniczymi i wzbudzają zainteresowanie współczesnego nastolatka. W efekcie, poprawia się wskaźnik czytelnictwa wśród uczniów. W 2018 r. dofinansowanie na zakup książek otrzymała Szkoła Podstawowa w Krobanowie. Pozostałe szkoły wzięły udział w Programie w ubiegłych latach. Łącznie biblioteki szkolne zwiększyły swój księgozbiór o 1446 woluminów.

Środki na realizację zadania pochodzą w 80% z dotacji Łódzkiego Kuratora Oświaty, natomiast 20% przekazuje Gmina Zduńska Wola, jako organ prowadzący.

Programem „Aktywna tablica” i „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa” zostały objęte wszystkie szkoły znajdujące się na terenie Gminy Zduńska Wola.

 

 

Facebook