Imieniny:
niedziela, 24 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Przypominamy o tabliczce z numerem porządkowym

Przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej  budynku lub innym widocznym z ulicy miejscu tabliczek z numerami porządkowymi na budynkach lub jeżeli są w złym stanie ich odnowienia. Jeżeli budynek jest położony w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również w widocznym miejscu na ogrodzeniu.

Brak tabliczek z numerami porządkowymi lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący utrudnia pracę służb ratunkowych, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie lub mienie.

Wyposażenie Państwa nieruchomości w widoczne oznakowanie posesji pozwoli także sprawnie realizować różne działania usługowe np. dostarczanie poczty, odbiór odpadów.   

Zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 618) brak lub nieczytelność tabliczki z numerem porządkowym podlega karze pieniężnej do 250 złotych.

W związku z powyższym zalecamy niezwłocznie zamontowanie lub odnowienie tabliczek adresowych.