Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”

współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Wartość projektu: 658 160, 00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 516 169,89 PLN
Środki z budżetu Gminy Zduńska Wola: 141 990, 11 PLN

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w Gminie Zduńska Wola oraz całym województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Potrzebę zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego sygnalizowała Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach już przed trzema laty. Wyposażenie Jednostki OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy było ważne ze względu na położenie Gminy Zduńska Wola na jednym z największych węzłów kolejowych w województwie, gdzie największym zagrożeniem jest duża liczba przewozów ładunków niebezpiecznych cysternami kolejowymi. Gmina nie posiadała dotychczas sprzętu, który mógłby zabezpieczyć przed zdarzeniami zwłaszcza o charakterze skażeń ekologicznych. Wobec tego przeciwdziałanie takim zagrożeniem stało się jednym z priorytetów działań władz gminy. Z uwagi na wysokie koszty zakupu samochodu zadanie to wydawało się wręcz niewykonalne. Jednakże nie ustawano w działaniach poszukiwania źródeł finansowania zakupu samochodu. Dopiero konkurs, który został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi stworzył szansę na jego zakup. Przeanalizowano warunki jakie należy spełnić oraz środki jakie należy posiadać aby można było składać wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W dniu 13.06.2008 r. Gmina Zduńska Wola złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.Użytkownikiem samochodu jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszewicach należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz do 8 Kompanii Gaśniczej „Łask” Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego Łódzkiej Brygady Obwodowej. Jednostka ochrania nie tylko część wschodnią obszaru Gminy Zduńska Wola, ale także obszar Miasta Zduńska Wola oraz całego Powiatu Zduńskowolskiego. Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli i wspiera jej działania ratowniczo-gaśnicze. Poprzez przynależność do 8 Kompanii Gaśniczej „Łask” jest wzywana również do działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze całego województwa łódzkiego. Zatem zasięgiem swojego oddziaływania obejmuje obszar całego województwa łódzkiego.

Projektem został objęty zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem. Samochód ratowniczo-gaśniczy Marki Mercedes-Benz Atego 1329 został wyposażony w silnik o mocy 210 kW oraz motopompę pływającą jako element ratownictwa ekologicznego. Jest przeznaczony dla załogi składającej się z 6 osób.

W samochodzie zostały zamontowane na stałe następujące urządzenia:
– autopompa pożarnicza A 16/8,zdjeciatekstzdjecie-samochod.JPG
– urządzenie szybkiego natarcia wysokociśnieniowe,
– zbiornik wody o pojemności 2500 litrów
– zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów,
– dozownik środka pianotwórczego,
– maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej 2 000 W,
– instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń,
– działko wodno-pianowe o wydajności minimum 1600 l/min.,
– środki łączności radiowej,
– agregat prądotwórczy.

Ponadto oprócz wymienionego wyposażenia został zakupiony także drobny sprzęt, jednakże bardzo ważny podczas akcji ratowniczo – gaśniczych tj.:
– rękawice skórzane,
– aparaty powietrzne,
– linki strażackie ratownicze,
– koc gaśniczy,
– węże tłoczne,
– prądownicę,
– prądownicę wodną PW-75,
– przełącznik 110/75 ze stopów aluminium,
– przełącznik 75/52 ze stopów aluminium,
– rozdzielacz kulowy 75/52-75-52,
– zbieracz 2×75/110,
– klucz do hydrantów nadziemnych,
– klucz do łączników pożarniczych,
– wąż ssawny 110-2500 Ł,
– smok ssawny 110,
– pływak z zatrzaśnikiem,
– topór strażacki ciężki.

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

  

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiegoFacebook