Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Projekt “Północ – Południe”


zdjeciatekstprojekt1.jpg

Projekt Kluczowy
„Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Szacunkowa wartość projektu:
82 126 483 zł
Szacunkowa kwota dofinansowania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
53 335 568 zł

Pobierz prezentację projektu “Północ – Południe”

Aktualne informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.powiatzdunskowolski.pl

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych dla województwa łódzkiego – Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-20013 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, który w dniu 26 lutego 2009 r. podpisał z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu.

Projekt obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wielka Wieś- Zduńska Wola – Zapolice – Widawa – Zborów od drogi wojewódzkiej Nr 710 w miejscowości Wielka Wieś do miejscowości Zborów za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2309 E, prowadzącą do drogi krajowej Nr 8 w powiecie bełchatowskim.

Projekt ma charakter partnerski, został przygotowany i będzie realizowany przez 6 samorządów: powiat zduńskowolski, powiat łaski, miasto Zduńska Wola, gminę Zduńska Wola, gminę Zapolice, gminę Widawa. Powiat zduńskowolski – jako lider projektu – koordynuje wszelkie prace z nim związane.

Projekt podzielony jest na trzy Podprojekty, które realizowane będą przez poszczególnych partnerów.
Realizatorem Podprojektu I będzie Powiat Zduńskowolski, Podprojektu II Powiat Łaski, a miasto Zduńska Wola realizować będzie Podprojekt III.

Całkowita wartość projektu: 82 123 483 PLN,
a kwota dofinansowania EFRR to 53 335 568 PLN.

Udział finansowy Gminy Zduńska Wola w projekcie
wynosi ogółem 1 127 035,58 zł.

Lider projektu
zdjeciatekstpowiatzdunskowolski.jpg
Powiat Zduńskowolski

Partnerzy projektu

 

 

 

Facebook