Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Place zabaw


zdjeciaprowleader.PNG
Projekt
“Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ktore odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Cel projektu
Podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy Zduńska Wola poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw. Operacja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz do wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania. Jednocześnie, poprzez zaadopowanie miejsc uprzednio niezagospodarowanych, wpłynie na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich Gminy Zduńska Wola zarówno dla mieszkańców jaki i potencjalnego turysty.

Place zabaw powstaly w następujących miejscowościach:
1. Suchoczasy
2. Janiszewice
3. Gajewniki
4. Krobanów
5. Czechy
6. Tymienice
7. Annopole Stare
8. Pratków
9. Wymysłów

Każdy z nowowybudowanych placów zabaw zawiera następujące elementy:

– urządzenia rekreacyjne
zestaw zabawowy – 1 szt.,
huśtawka podwójna – 1 szt.,
huśtawka równoważnia – 1 szt.,
zabawka na sprężynie jednoosobowa – 3 szt.,
karuzela – 1 szt.,
altana – 1 szt.;

– urządzenia komunalne:
ławki z oparciem – 4 szt.
kosze na śmieci – 3 szt.
tablica informacyjna – regulaminowa – 1 szt.
stojak na rowery – 1 szt.

Termin realizacji:
25 luty 2011 – 30 czerwiec 2011

Koszty realizacji projektu:
Koszty ogółem: 490.442,42 zł
Koszty kwalifikowane: 388.227,03 zł
Kwota dofinansowania: 291.170,00 zł

 

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook