Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Integracja to fajna zabawa!


ciag_z_wup_kolor

Projekt
“Integracja to fajna zabawa!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Projekt ma na celu aktywizację dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy gminnych szkołach poprzez organizację wycieczek integracyjno – krajoznawczych po terenie powiatu zduńskowolskiego, przyczyniających się do integracji społecznej najmłodszych mieszkańców obszaru Gminy Zduńska Wola.

Cele szczegółowe:zdjeciatekstzrealizowany.JPG
– poznanie kultury najbliższej okolicy;
– podniesienie poziomu poczucia tożsamości lokalnej;
– nabycie umiejętności pracy w grupie.

Do kogo projekt jest adresowany
Adresatami projektu są dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół w Annopolu Starym, Izabelowie, Wojsławicach, Czechach, Janiszewicach, Krobanowie.

Co projekt oferuje:
– 6 wycieczek tematycznych tj. do: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, skansenu lokomotyw w Zduńskiej Woli, podróż po Zapolicach, wycieczka do parków krajobrazowych powiatu zduńskowolskiego, Muzeum Orionistów, Dworu w Rzepiszewie,
– zajęcia integracyjne,
– konkurs plastyczny,Plakat projektu

Miejsca realizacji projektuzdjeciatekstintegracja1.JPG
– Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym,
– Szkoła Podstawowa w Krobanowie,
– Szkoła Podstawowa w Wojsławicach,
– Szkoła Podstawowa w Janiszewicach,
– Szkoła Podstawowa w Izabelowie,
– Szkoła Podstawowa w Czechach.

Okres realizacji projektu:
05.01.2009 r. – 31.07.2009 r.

Kwota dofinansowania
36 921 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 15
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 62
Koordynator projektu – Anna Chwiołka

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook