Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

I ty możesz zostać Omnibusem


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt

“I Ty możesz zostać Omnibusem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Celem głównym projektu jest uzyskanie przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Janiszewicach i uczniów dwóch III klas Gimnazjum w Janiszewicach wyższych wyników z końcowych egzaminów w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do wyników uzyskiwanych w poprzednich latach (2006–2008) o co najmniej 5%.

Cele szczegółowe:
Celowi głównemu projektu są podporządkowane cele szczegółowe, które zakładają u uczniów:
– podniesienie wiedzy,
– podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
– wsparcie we właściwym projektowaniu przyszłości i w podejmowaniu decyzji zawodowych, osobistych,
– doskonalenie umiejętności „uczenia się”,
– kształtowanie ogólnych umiejętności życiowych takich jak: komunikacja społeczna, rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, asertywność,
– zachęcenie do czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym naszego regionu i do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego (aktywizacja uczniów).

Do kogo projekt jest adresowany
Beneficjentami projektu jest ogółem 78 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola – 29 osób z klasy VI SP i 49 osób z dwóch klas III Gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Co projekt oferuje:zdjeciatekstomnibus.jpg
Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:
a) koła matematycznego,
b) koła polonistycznego,
c) koła historycznego,
d) koła przyrodniczego,
e) koła fizycznego,
f) koła chemicznego,
g) koła biologicznego,
h) warsztatów plastycznych,
i) warsztatów z doradztwa zawodowego – gg,
j) warsztatów medialnych,
k) warsztatów edukacyjnych w terenie – lekcje dydaktyczne (w Planetarium w Łodzi, w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, w Skansenie Kultury w Maurzycach, w Teatrze Arlekin w Łodzi, w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym, w Palmiarni w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim).

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.15 – 17 osobowe)
Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Miejsca i terminy realizacji projektu
Projekt jest realizowany na terenie Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach po zajęciach lekcyjnych od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2009/2010 (z wyjątkiem świąt i ferii) – od 01.09.2009 r. do 18.06.2010 r.

Okres realizacji projektu:
1 września 2009 r. – 18 czerwca 2010 r.

Kwota dofinansowania
323 190 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 3
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 80
Koordynator projektu – Monika Banaś – Winiarska
Asystent koordynatora – Katarzyna Mazur – Raźniewska

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janiszewicach
Janiszewice 17
tel. 043 823 57 75
tel. 0 692 558 039

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook