Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Gmina w obiektywie


zdjeciaprowleader.PNG
Projekt
“Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego Gminy Zduńska Wola
wraz z mapą turystyczną

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Cel projektu
Celem projektu pt.: „Gmina Zduńska Wola w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną” jest promocja gminy Zduńska Wola oraz ukazanie jej dziedzictwa kulturowego. Pomoc finansowa na operację przyznana została z zakresu małych projektów (działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”), objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele szczegółowe:
Cele szczegółowe, na które wpłynęła niniejsza operacja, to: popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz rozwój usług turystycznych.
Gazetka-gminnalogo_broszurka.jpg
Termin realizacji:
20 stycznia 2010 – 30 listopada 2010

Koszty realizacji projektu:
Koszty ogółem: 16.396,00
Koszty kwalifikowane: 14.300,00
Kwota dofinansowania: 10.010,00

 

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook