Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Chcę być zdrów – wybieram ruch


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt

“Chcę być zdrów – wybieram ruch”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Podniesienie oferty Szkoły Podstawowej w Krobanowie służące wypracowaniu u 90 uczniów postaw prozdrowotnych.

Cele szczegółowe:
– zapoznanie 90 dzieci z różnymi rodzajami gier i zabaw sportowych ( również z wykorzystaniem muzyki ) oraz
podstawami gier zespołowych;
– nauka współdziałania , współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek przez 90 dzieci;
– uzyskanie przez 90 dzieci poczucia sprawności, mocy i siły;
– poznanie zasad fair play;
– integracja w grupie.

Do kogo projekt jest adresowany
W projekcie udział wzięło 90 uczniów Szkoły Podstawowej w Krobanowie – czyli ponad 63 % wszystkich uczniów placówki.

Co projekt oferuje:

– zajęcia taneczne,
– zajęcia ruchowe,
– zajęcia na basenie,
– konkursy,
– wycieczki.zdjeciatekstzrealizowany.JPG

Miejsca i terminy realizacji projektu
Szkoła Podstawowa w Krobanowie

Okres realizacji projektu:
16 luty 2009 r. – 20 czerwiec 2009 r.

Kwota dofinansowania
44 100 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 15
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 63
Koordynator projektu – Violetta Owczarek

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook