Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Budowa kanalizacji sanitarnej


zdjeciatekstloga-prow.JPG
Projekt
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Janiszewice – Ochraniew – Wymysłów
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej na obszarach terenów zwartej zabudowy Gminy Zduńska Wola, warunkujący rozwój społeczno – gospodarczy mieszkańców. Realizacja operacji ma przyczynić się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców wsi Ochraniew, Wymysłów, Janiszewice, ochrony wód podskórnych i ziemi, likwidacji zanieczyszczeń pochodzących z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na tym terenie.

Planowane koszty inwestycji
Koszty ogółem – 6 318 940,58 zł
Koszty kwalifikowane – 4 990 547,81 zł
Kwota dofinansowania – 2 495 273,00 zł

Termin realizacji
II półrocze 2010 – lipiec 2012

 

herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook