Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd!


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt
“Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd !”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych oraz podniesienie wiedzy wśród 85 uczniów klas II I III gimnazjum ZGiSP w Janiszewicach w okresie od 01.09.2010 r. do 24.06.2011r.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych o 5%,
– zwiększenie liczby uczniów osiągających średnią nauczania ok. średniej 3.00,
– zaktywizowanie grupy uczniów o przeciętnych możliwościach poznawczych,
– wyrównywanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zmotywowanie do nauki uczniów z brakami edukacyjnymi,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
– aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy,
– podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
-wyrównywanie dysproporcji między chłopcami i dziewczętami w zakresie matematyki i języka polskiego,
– podniesienie poziomu usług edukacyjnych wśród uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,
– wskazanie uczniom korzyści płynących z pogłębiania wiedzy i umiejętności,
– motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do
samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji

Do kogo projekt jest adresowany
Beneficjentami projektu jest ogółem 85 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola – uczniowie klas II i III gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Co projekt oferuje:
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU:
· KOŁA PRZEDMIOTOWE:
– matematyczne,
– polonistyczne,
– anglistyczne,
– fizyczne,
– chemiczne.

· WARSZTATY:
– warsztaty artystyczne,
– warsztaty matematyczno-fizyczne,
– warsztaty polonistyczne, matematyczne i plastyczne z podziałem na dziewczęta i
chłopców,
– warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.

· WARSZTATY EDUKACYJNE W TERENIE:
– warsztaty w Planetarium w Łodzi,
– warsztaty w Semaforze,
– warsztaty w Teatrach w Łodzi,
– warsztaty w Kinie w Łodzi.

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.10 – 15 osobowe).
Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Miejsca i terminy realizacji projektu
Projekt jest realizowany na terenie ZG i SP im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach po zajęciach lekcyjnych od pon. do pt. w roku szk. 20010/2011 (z wyjątkiem świąt i ferii) – od 01.09.2010 r. do 24.06.2011 r.

Okres realizacji projektu:
1 września 2010 r. – 24 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania
346 330, 00 zł.

Biuro projektu
Merytoryczne:
Zespól Gimnazjum i Szkoły Podstaowej w Janiszewicach
Janiszewice 17
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 57 75

Koordynator projektu – Katarzyna Raźniewska
Asystent – Monika Banaś – Winiarska
Monitoring projektu – Aneta Sitek

Finansowe:
Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Katarzyna Musielak – księgowość projektu
tel. 43 825 33 80

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA
Facebook