Imieniny:
poniedziałek, 16 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Przebudowa dróg Opiesin, Janiszewice, Maciejów, Beniaminów


Projekt

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych we wsiach Opiesin, Janiszewice, Maciejów, Beniaminów w Gminie Zduńska Wola”
realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 
Projekt obejmuje przebudowę jednego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych o łącznej długości 4851 mb i powierzchni jezdni ok. 24 255 m2 wraz z odwodnieniem.
 
Koszty realizowanego zadania 3 201 133 zł
 
Źródła finansowania
Udział środków:
– budżetu państwa stanowi kwotę 1 600 567,00 zł
– budżetu Gminy Zduńska Wola stanowi kwotę 1 560 566,00 zł
– partnera Powiatu Zduńskowolskiego stanowi kwotę 20 000,00 zł
oraz darowizny przekazane przez:
– Firmę Fabelo Sp. z o. o., Opiesin 60, w wysokości 10 000 zł
– Firmę Kubiak Mirosław FILATI, Opiesin 60, w wysokości 10 000 zł
 
Termin realizacji zadania:
kwiecień 2009 – październik 2009
 
Zakres działań ujętych w projekcie obejmuje:
– przebudowę pasa jezdni dróg gminnych o łącznej długości 4.851 mb i powierzchni jezdni ok. 24 255 m2, polegającej na
wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, a następnie ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu
z wyprofilowaniem spadków;
– poprawę stanu poboczy na odcinku modernizowanego ciągu (projektowana szerokość poboczy 0,75 m);
– wyznaczenie miejsc przystankowych autobusowych – 4 szt;
– wybudowanie łącznie 272 zjazdów do nieruchomości sąsiednich z kostki brukowej czerwonej;
– wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego, oczyszczenie,
przebudowę i wykonanie nowych przepustów (w ramach inwestycji zostanie wykonanych: 9 nowych przepustów
o łącznej długości ok. 90 mb, 6 istniejących zostanie udrożnionych oraz 2 zbędne zostaną zaślepione);
– wybudowanie jednostronnego chodnika na drodze o nr 1 o długości 2035 mb i na drodze nr 6 o długości 1631 mb z kostki
brukowej szarej o łącznej długości 3966 m;
– poszerzenie jezdni dróg do jednakowej normatywnej szerokości 5,0 m;
– nadanie jezdni dróg nr 1 i 6 jednostronnego spadku poprzecznego o wartości 2% dla chodnika i jezdni i 7% dla pobocza;
– nadanie jezdni dróg nr 2 i 3 dwustronnego profilu poprzecznego daszkowego o spadku dla jezdni wynoszącego 2% i 8%
dla pobocza.