Imieniny:
poniedziałek, 16 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Ferie zimowe “Reporter z energią”


zdjeciatekstwfosigw.jpg

Ferie zimowe 2008/2009  pod hasłem “REPORTER Z ENERGIĄ”

 

Zasięg terytorialny realizowanego zadania

Zadanie obejmuje zasięgiem zajęcia realizowane w dwóch gimnazjach działających na terenie Gminy Zduńska Wola Gimnazjum działające przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, zwanym dalej Gimnazjum w Czechach oraz Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, zwanym dalej Gimnazjum w Janiszewicach podczas ferii zimowych 2008/2009 zrealizowanych w formie półkolonii.

 

Do kogo adresowane jest zadanie.

Zadanie adresowane jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym (objętych zajęciami będzie ok. 80 dzieci w wieku 14-16) poprzez działania edukacyjne prowadzone w trakcie zajęć stacjonarnych oraz wyjazdów terenowych.

 

 Cele ogólne programu:

– prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej dopasowanej do wieku i potrzeb odbiorcy

– dostrzeganie zagrożeń ekologicznych;
– wykorzystanie pociągu do nowinek technicznych u młodzieży dla rozwijania i utrwalania zainteresowań środowiskiem;
– kształtowanie naukowego poglądu na świat;
– umożliwienie prowadzenia obserwacji środowiska naturalnego i antropogenicznego u źródła;
– dostarczanie wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku;
– ukazanie sensu obowiązków, norm i zasad obowiązujących w życiu społecznym;
– kształtowanie umiejętności pracy w zespole i prezentacji swoich osiągnięć;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
– umiejętność korzystania ze zdobyczy techniki, mediów dla propagowania edukacji ekologicznej;
– znajomość sposobów i metod oceny stanu środowiska;
– zapewnienie realizację zadań gminnych i oświatowych związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców Gminy Zduńska Wola

Opis zadania
Ferie zimowe 2008/2009 pod hasłem “REPORTER Z ENERGIĄ” mają stanowić kontynuację edukacji ekologicznej prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola i jej placówki oświatowe w ciągu całego roku. Ich celem jest pokazanie młodzieży, że ekologia nie jest tylko jednym z wielu tematów lekcyjnych, ale ciekawym i złożonym procesem, wymagającym ciągłych zabiegów. Ma pokazać młodym ludziom, że ekologią można się interesować, bawić i intrygować a bycie ekologicznym jest trendy.

Narzędziem do przekazania młodzieży wiedzy ekologicznej będzie reportaż. Gimnazjaliści będą zapoznawać się z pracą reportera, opracowywać teksty, dokonywać obróbki zgromadzonych materiałów, przygotowywać materiały filmowe i tekstowe, rozmawiać z gośćmi.

Tematem przewodnim reportaży będzie energia. Młodzież podczas wyjazdów będzie poznawać różnego rodzaju źródłami energii, od tych konwencjonalnych po najbardziej nowatorskie i energooszczędne.

Terminy realizacji zadania
styczeń – luty 2009

Wartość zadania i żródła finansowania
Wartość zadania 29 262 zł w tym :
– Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 22 000 zł
– Środki własne  Gminy Zduńska Wola 7 262 zł