Imieniny:
poniedziałek, 20 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Miejsce zagospodarowania odpadów


Odebrane z terenu Gminy Zduńska Wola zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Instalacja – Dylów A, gm. Pajęczno prowadzoną przez firmę „EKO-REGION” Sp. z o.o.