Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Granty w LGD – ponowny nabór

Lokalna Grupa Działania „PODKOWA” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

  • wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców LGD;
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Do aplikowania o środki zapraszamy organizacje rejestrowe:

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– koła gospodyń wiejskich,

– kluby sportowe,

– ochotnicze straże pożarne

z obszaru gmin: Poddębice, Zadzim, Szadek, Zduńska Wola i Zapolice.

Facebook