Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Absolutorium udzielone jednogłośnie

W poniedziałek, 11 czerwca br., w konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt Gminy Zduńska Wola – Henryk Staniucha – uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie szczędzili wyrazów uznania, podziękowań i gratulacji. Wyrazem ich poparcia było również jednogłośne głosowanie “za” absolutorium oraz gromkie brawa.

Wójt przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 i przedstawiła Radzie Gminy Zduńska Wola wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Budżet gminy Zduńska Wola po stronie dochodów został wykonany w ponad 101  proc., a po stronie wydatków w ponad 95  proc. Na inwestycje wydano ponad 5 mln zł.

 

Facebook